Chi hội người Việt tại Nhật Bản

Tập hợp thông tin giao lưu giữa các chi hội Việt Nam tại Nhật Bản

 1. Osaka

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  3
  Mới nhất: Mua sách Thanh Hương, Thg 3 21, 2017
  RSS
 2. Tokyo

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  6
  RSS
 3. Yokohama

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  7
  RSS
 4. Fukuoka

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  5
  RSS
 5. Kyoto

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  9
  Mới nhất: Địa điểm du lịch ở Kyoto bento_ho, Thg 3 19, 2019
  RSS
 6. Thành phố khác

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  4
  RSS